• TERÀPIA VISUAL
    El 80% de la informació que rebem
    entra pels ulls

TERÀPIA VISUAL

La teràpia visual, també coneguda com entrenament visual, és un programa d’exercicis destinats a corregir i millorar les diferents habilitats visuals funcionals i perceptuals.

El 80% de la informació que reben els nens a l’aula entra pels ulls. Tenir una agudesa visual del 100% no és garantia d’una bona visió. Tenir una bona visió implica saber identificar, interpretar i comprendre el que veiem.

Habilitats Visuals Funcionals

Són necessàries por poder captar l’informació visual de manera relaxada i eficaç.

1

BINOCULARITAT

Habilitat per utilitzar els dos ulls simultàniament.
Una mala binocularitat provoca visió doble, malestar visual, mals de cap, i/o visió borrosa.

2

CANVIS D’ENFOC

Habilitat per mirar ràpidament lluny­-prop i viceversa. Una mala flexibilitat comporta visió borrosa momentània quan canviem de punt d’enfoc.

3

VISIÓ PERIFÈRICA

Habilitat per ser conscient del que passa al voltant del nostre punt d’interés sense que interfereixi en la nostra atenció visual. Una mala visió perifèrica comporta contínues distraccions durant l’estudi.

4

MOBILITAT OCULAR

Habilitat per moure els ulls amb precisió amb velocitat correcta al llegir i per seguir objectes en moviment. Uns mals moviments impliquen dificultat en la lectura. Són indispensables durant l’esport.

5

ACOMODACIÓ

Habilitat per enfocar correctament objectes de lluny i prop. Una mala acomodació pot comportar visió borrosa a l’aula i/o mals de cap.

6

FIXACIÓ

Habilitat per mantenir l’enfoc de manera còmoda i eficaç durant un temps determinat. Una mala fixació pot provocar distraccions continuades.

Habilitats Visuals Perceptuals

Són necessàries per reconèixer i interpretar correctament tota la informació que rebem visualment.

1

DISCRIMINACIÓ VISUAL

Habilitat per discriminar visualment semblances i diferències, diferenciar lletres o paraules similars. Dificultat en aquesta àrea comporta confusió de paraules que comencen igual o que s’assemblen: cosa­casa.

2

MEMÒRIA VISUAL

Habilitat per recordar la informació rebuda visualment en la seva totalitat i seqüencialment. Dificultat en aquesta àrea comporta problemes per passar de lectura sil·làbica a la global, faltes d’ortografia, dificultat per copiar de la pissarra.

3

RELACIÓ VISUOESPACIAL

Habilitat de comprendre els conceptes direccionals. Està basada en l’esquema corporal, lateralitat i direccionalitat. Dificultat en aquesta àrea comporta confusió de lletres que es diferencien només per la seva orientació: b­d, q­p, u­n. Provoca inversions al llegir i/o escriure.

4

CONSTÀNCIA DE FORMA

Habilitat per percebre i reconèixer visualment una forma de manera independent de les variacions que pugui presentar, com el tamany, disposició a l’espai… (una “a” en majúscules té el mateix valor que una “a” en lletra lligada). Dificultat en aquesta àrea implica problemes per identificar lletres de diferent tipografia.

5

FIGURA-FONS

Habilitat per diferenciar allò important d’allò irrelevant. Dificultat en aquesta àrea provoca perdre el fil de l’argument de la lectura entre els detalls de la descripció.

6

TANCAMENT VISUAL

Habilitat per tenir una percepció final sense haver de tenir tots els detalls presents, captar la idea principal, conclusions vàlides amb informació suficient. Dificultats en aquesta àrea porta problemes a l’hora de prendre decisions per no tenir mai suficients dades, pobre comprensió lectora, dificultats en resoldre problemes matemàtics.

7

FIXACIÓ

Habilitat per integrar tot alló que veiem amb la part motora. Coordinació ull­-mà. Dificultat en aquesta àrea provoca mala còpia, dificultat per escriure en línia recta , dificultat per seguir un ritme, mala lletra.

Si detectes algun d‘aquests símptomes en el teu fill, posa’t en contacte amb nosaltres a través del següent formulari per concertar un examen optomètric.

Si ets un mestre o professor i detectes algun d‘aquests símptomes, posa’t en contacte amb els pares o tutors de l’alumne.

Vine a conèixer en detall els avantatges que la teràpia visual té per a tu o pels teus fills.

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu de seguida.

3 + 0 = ?